Flower

Grūbes dolomītu atsegums un HES

Grūbes dolomītu atsegums

Devona perioda dolomītu atsegums Vaidavas upes labajā krastā ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts. Dolomītu kāple šeit  veido vienu no lielākajiem Latvijas ūdenskritumiem (augstums 4,3m, platums 12m), uz kura savulaik darbojušās dzirnavas, bet vēlāk ierīkota HES. 

Pie Grūbes HES ierīkotas vairākas atpūtas vietas. 

Grūbes HES

Grūbes hidroelektrostacija atrodas uz Vaidavas upes, uz kuras savulaik darbojušās divpadsmit spēkstacijas. Ūdens spēks tika izmantots ne tikai miltu malšanai un putraimu ražošanai, bet arī baļķu zāģēšanai, dēļu apmalošanai, jumta skaidu plēšanai, aitu vilnas pirmapstrādei un elektrības ražošanai. 1999. gadā tika atjaunota Grūbes hidroelektrostacija, kur uzstādīta moderna austriešu caurplūdes turbīna ar dubulto regulēšanu, kas darbojās automātiskā režīmā un nodrošina konstantu līmeni upē. Pēc speciālistu atzinuma, jaunā spēkstacija ir patlaban modernākā mazā hidroelektrostacija Latvijā. Pie HES pļaviņā atrodas arī viena no vecajām HES turbīnām.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji