Flower

Kalnamuižas (Smiltenes muižas) komplekss un Vācu ordeņa pilsdrupas

Foto Inga Zaļkalne

Smiltenes muižas komplekss atrodas Vidusezera stāvkrastā. Šo teritoriju dēvē par Kalnamuižu.

Muižas ēkas celtas no 1767.-1771. gadam. Tajā laikā muižas īpašnieks bija Vidzemes ģenerālgubernators G.Brauns. Vēlāk to pārdeva Rīgas tirgotājam Bandavam. 1893.gadā muižu nopirka firsta Līvena māte, lai to uzdāvinātu savam dēlam Paulam Līvenam. Ar šo laiku sākās firsta Paula Līvena valdīšanas gadi, kad Smiltene ļoti strauji attīstījās. 
Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas ēkas: muižas pārvaldnieka māja, ledus pagrabs, mednieku māja, stallis, skābbarības tornis, klēts ar seniem vejrāžiem, Vācu ordeņa pilsdrupas ar siera namiņu – sierūzi  (1763.g.).

1922.gadā Latvijas valsts pārņēma muižas īpašumu un ierīkoja lauksaimniecības mācību izstādi. Līdz pat šai dienai muižas ēkās saimnieko Smiltenes tehnikums, kurā izglītību iegūst jaunieši no visas Latvijas.

Vācu ordeņa pilsdrupas
Pils celta 1370.g., tā piederējusi Rīgas arhibīskapam. Mūsdienās saglabājušies tikai atsevišķi mūra fragmenti stāvā Vidus ezera krasta nogāzes augšdaļā.


Kalendārssuveniri

Sociālie mediji