Flower

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca

Foto Agnis Rainbahs

Sarkanā Krusta slimnīcas ēka, kuru 1903.gadā par saviem līdzekļiem uzcēla un dāvāja pilsētai, toreizējais Smiltenes muižas īpašnieks firsts Pauls Līvens.
Ar slimnīcas ēkas būvi saistīts traģisks gadījums Smiltenes muižas īpašnieka firsta P.Līvena personīgajā dzīvē. 20.gs. sākumā no neārstējamas slimības aizsaulē aizgāja viņa dēls un firsts nolēma celt slimnīcu, lai cilvēkiem būtu iespējams saņemt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Pats firsts ir zīmējis projektu, vadījis būvdarbus un sedzis visas izmaksas. Konkrēta summa nav zināma, bet tā ir viena no lielākajām dāvanām Smiltenei 20. gadsimtā.

Slimnīca tika veidota kā ķirurģiskā slimnīca ar modernu aprīkojumu, 25 gultas vietām, divām zālēm – vīriešiem un sievietēm. Paralēli slimnīcas būvei tika veidots parks. 1903.g. 14.septembrī notika svinīga ēkas atklāšana. Pēc 1.Pasaules kara, Latvijai iegūstot Brīvvalsts statusu, valsts nacionalizēja Smiltenes muižu un slimnīca pārgāja Sarkanā Krusta paspārnē.

2003. gadā slimnīcas simtgades jubilejā atklāja piemiņas plāksni firstam Paulam Līvenam.

Šobrīd slimnīcā darbojas dienas stacionārs, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji