Flower

Riņģu brāļu draudzes saiešanas nams

Riņģu brāļu draudzes saiešanas nams

Agrāk bija izplatīta aktīva hernhūtiešu brāļu draudžu kustība, kā rezultātā 19. gs. otrajā pusē tapis arī Riņģu saiešanas nams. Nams ir viens no retajiem saglabātajiem Brāļu draudzes saiešanas namiem. Arī šodien tas ir garīgu un kultūras pasākumu norišu vieta. Šobrīd te atkal pulcējas hernhūtiešu kustības atbalstītāji.

Lielo koku ieskautā, smagnējā guļbūves ēka labi iezīmējas apkārtējā ainavā. Pateicoties vietējo ļaužu atbalstam un rūpēm, 2000.gadā „Riņģu” saiešanas namam piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs par sakoptu lauku ainavu.

Blakus saiešanas namam atrodas Riņģu dižozols. Latvijā kādreiz šis koks ierindojās 10 dižāko ozolu sarakstā, tā apkārtmērs bija sasniedzis 8,6m, taču šobrīd no koka ir palicis pāri vairs tikai stumbra atliekas.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji