Flower

Raunas Staburags

Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā, kurš veidojies pirms 8 – 10 tūkstošiem gadu, avota kaļķiem nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Avots, kas plūst pāri Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās un tas gada laikā pieaug par apmēram 0,4 – 0,8 mm. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats, kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m. Staburagu klāj vairāk kā simts aizsargājamu aļģu un sūnu sugu.

Kopš 1966. gada, kad tika appludināts Daugavas Staburags, šis ir Latvijā vienīgais šāda veida dabas piemineklis.

Dabas piemineklis veido neparastu skatu, kad ūdens sūcas cauri sūnām un nolīst pār Raunas upi. Vieta ir ļoti ainaviska arī ziemā, kad ūdens pakāpeniski sasalst un Staburags apaug ar ledu.

Raunas Staburags ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.

 

Uz Staburaga (šūnakmens kraujas) kāpt AIZLIEGTS, lai neiznīcinātu šūnakmeni un uz tā esošo floru un faunu!

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji