Flower

“Raibais stabs”

Tā ir kultūrvēsturiska vieta, kas patiesi skaisti iekļaujas gan lauku ainavā, gan kalpo kā ceļa virzienu rādītājs ikvienam tā garām braucējam, jo atrodas vairāku ceļu krustpunktā. Līdz autoceļam Ķeņģi-Jaunpiebalga 7km, līdz Vidzemes šosejai 7,3km, līdz Launkalnei 6km un līdz Gulbenes šosejai 8,6km.

Arī agrāk, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, šeit bijusi robežzīme – „Raibais stabs”, uz kura bijušas dažādos virzienos uzstādītas gan ceļu norādes, gan apkārtējo māju nosaukumu zīmes. Stabs bijis gan vizuāli, gan informatīvi raibs, tā arī ieguvis šo nosaukumu „Raibais stabs”.

Tā kā visapkārt atrodas meži, šī vieta pie „Raibā staba” bijusi arī kā satikšanās vieta medniekiem pirms medībām, kā arī glābiņš sēņotājiem, ogotājiem, dažādiem ceļiniekiem, kas bija lielajos mežos nomaldījušies.

Jaunais „Raibais stabs” veidots pēc iespējas autentiskāks iepriekšējam. Par šādas kultūrvēsturiskas vietas atjaunošanu, labiekārtošanu jāsaka liels paldies tā idejas autorei Sarmītei Nēgelei.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji