Flower

Smiltene Punase Risti haigla

Foto Agnis Rainbahs

õimalik näha 1903.aastal Smiltene mõisniku vürst P. Lieveni ehitatud haiglat, mida ta kinkis linnale. Vürst ise joonistanud projekti, juhtinud ehitustöid ja kandnud kõik kulud. Konkreetne summa ei ole teada, kuid see on üks suurimaid kingitusi Smiltenele 20. sajandil. Haigla oli mõeldud kirurgilise haiglana kaasaegsete seadmetega, 25 voodikoha, kahe saali – meestele ja naistele. Paralleelselt haigla ehitusega rajati ka park. 14.septembril 1903.aastal toimus hoone ametlik avamine. Pärast 1.Maailmasõda Lätil saades omariiklust, Smiltene mõis riigistati ja haigla läks Punase Risti alla. 2003.aastal, haigla sajandal aastapäeval, avati mälestustahvel vürst Paul Lievenile. Praegu haiglas töötab päevahaigla, samuti sotsiaalhoolduse ja taastusravi osakond.

Kalendersuveniri