Flower

Ratastega mööda Smiltene järvi

„Ratastega mööda Smiltene järvi“ on 29 km pikkune keskmise raskusega ringikujuline jalgrattamarsruut, mis kulgeb suuremalt jaolt mööda kvaliteetseid kruusa- ja metsateid, kuid väiksemas osas ka asfaltteedel.

See on kohaliku tähtsusega jalgrattamarsruut ja Vidzeme Turismiassotsiatsioon on Smiltene maakonna Turismiinfokeskuse taotlusel määranud sellele markeeringu „115“.

Jalgrattamarsruut väikeses osas kattub riikliku tähtsusega jalgrattamarsruudiga „Tour de Lat Est“, mille number on 6, Smiltene lähiümbruses omakorda see ristub või kattub mõne kolmest erineva pikkuse ja raskusastmega Smiltene jalgrattamarsruutidest, mis on tekkinud tänu Läti Riigimetsa majandamise keskuse tööle.

Võimalus nautida antud piirkonnale iseloomulikud reljeefi vorme, ilusaid maastikke, saate end värskendada 7 metsajärves, tutvuda loodus- ja kultuur-ajaloolise pärandi, kohalike inimeste, traditsioonide ja kultuuriga.

Jalgrattamarsruut kulgeb mööda Smiltene maakonna vaatamisväärsuste – Smiltene Evangeelse luteri kirikut, ajaloolist Kalnamuiža kompleksi, Niedrāja järve ja selle ümbrust, Läti kontuuride kujulist järve, tähelepanuväärset Pārkalņi rahakivi, Silva dendroloogiaparki, suurt Cērtene linnust ja paljude väiksemate loodusobjektide.


Trükitud kaart

Kaardi trükitud versiooni allalaadimiseks klõpsake pilti või siin.

Marsruudi GPX-fail

Jalgrattamarsruudi „Ratastega mööda Smiltene järvi“  GPX versioon saadaval siin.

Märgistus

Jalgrattamarsruudi ajal tuleb juhinduda märgistuse järgi looduses – sinised viidad Jalgrattamarsruudi numbriga 115 ja (paigutatud enne käänakuid). Samuti regulaarselt, aeg-ajalt puudel on maalitud tähis – oranž, horisontaalne triip valgel taustal. Tavaliselt pärast igat kurvi kauguses peaks olema näha selline märgistus.

Looduse- ja kultuuri-ajalooliste objektide läheduses paiknevad infostendid, mis annavad teavet objekti, läbitud vahemaa ja asukoha kohta.