Flower

Jāzeps Vītols Memorial Museum “Anniņas”

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi. “Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no bijušās Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzeja apmeklējums (~40min) ietver pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskati ar muzeja speciālista stāstījumu par profesoru, komponistu Jāzepu Vītolu un iepazīstinot ar Gaujienas kultūrvidi.

Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” (~40min) iepazīstina ar komponistu saistošā un netradicionālā veidā, radot klātbūtnes sajūtu, ar citātiem, fotogrāfijām un mūziku ļaujot iejusties profesora dzīvē.

The museum will present the life and work of Jāzeps Vītols (1863–1948), the founder, rector and professor of the Latvian Conservatory (Latvian Academy of Music). Documents, photographs, sheet music and objects related to J.Vītols’ creative life can be viewed. Adventure – meet the composer “himself”!

Calendarsuveniri