Flower

Dabas liegums “Gaujienas priedes”

Dabas liegums “Gaujienas priedes” izveidots 1999. gadā, kā arī tas ir iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla NATURA 2000 sarakstā. Liegums veidots boreālā meža aizsardzībai, kurā viena no galvenajām pamatvērtībām ir no 150 līdz 180 gadu vecās priežu audzes. 51ha platībā atrodamas vairāk kā 50 dižpriedes, 5 rietumu dižtūjas un citi ievērojami koki. Teritorijā konstatētas vairākas aizsargājamo putnu sugas – melnā dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis.

Dabas lieguma teritorijā atrodas arī valsts nozīmes kultūras piemineklis – kapliča (Kungu kapliča) un vietējas nozīmes kultūras piemineklis – Gaujienas veco kapu (Kungu kapu) vārti.

“Gaujienas priedes” ir vietējo iedzīvotāju iecīnīta pastaigu, skriešanas, riteņbraukšanas un slēpošanas vieta. Netālu no kapličas iekārtota arī piknika vieta ar galdu un soliem.

 

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji