Flower

Zvārtavas vējdzirnavas

Zvārtavas muižas vējdzirnavas būvētas 1803. gadā kā muižas kompleksa sastāvdaļa. Tās ir holandiešu tipa dzirnavas, kuras sastāv no mūra korpusa ar sarkano ķieģeļu loga aiļu un durvju ailu apmūrējumu. Padomju laikā kolhoza “Straume” būvbrigādes vīri daļēji demontēja vējdzirnavas – izņēma maļamo gaņģi ar dzirnakmeņiem, pievienoja lokomobili un mala labību no 1951.–1954. gadam. Arī dzirnavu spārni tika nojaukti, bet iekšpusē labi redzama iekšējā koka velve un zobratu sistēma, kā arī ir saglabājušies dažu iekārtu fragmenti. 

Vējdzirnavas ir diezgan labi saglabājušās, 1981. gadā tām tika uzlikts jauns jumts. 2002. gadā ar LMS gādību tika ieliktas jaunas grīdas un veikta mūra korpusa, ieejas un loga aiļu restaurācija.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji