Flower

Viesu nams “Aumeisteri” (Aumeisteri)

Viesu nams “ Aumeisteri “ atrodas 1533. gadā celtā muižas kompleksā, kuras pēdējais īpašnieks bija baros Henrihs Adolfs fon Vulfs, kura zemes pletās no Ziemeļvidzemes līdz Tartu – Igaunijā. Pils atrodas 148 km no Rīgas, mājīgajā un ar neaprakstāmajām ainavām bagātajā Vidzemē, Grundzāles pagastā. Aumeisteru muižas vēsturiskais centrs izvietots ainaviski izcilā vietā – uz augstā, vairākus kilometrus garā Gulbenes – Aumeisteru vaļņa.

Aumeisteru muiža ir Latvijas Republikas valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis. 3 ēkas aptver 7,4 ha liels, valsts aizsargājamais dabas parks ar daudzām, retajām augu sugām un „Zaļais dīķis”.

Aumeisteru muižas parks toreiz un šodien papildina muižas ēku apkārtni gan vizuāli, gan estētiski. Parkā tiek saglabāts vēsturiskais plānojums no 1880. gada beigām, kad 19. gs. beigās veidoja terases un jauno parku. Dažādie terasējuma līmeņi pavēra plāšu skata perspektīvi. Jauno pastaigu celiņu tīklu paredzēts veidot pēc 19. gs. ainavu dārzu jeb parku principiem. Parka vecākā daļa, platībā starp pili un lielo jeb zaļo dīķi, pastāv kopš 1720. gadiem. Veco aumeisteriešu saglabātie nostāsti liecina par to, ka „gulbji peldējuši pie pašas pils”. Pēc klasicisma tradīcijām – visdažādāko koku un krūmu krāsu, formu spēles, nianses, starp tiem vijās līkumainie pastaigu celiņi.

Greznākā no kompleksa ēkām – Pārvaldnieka ēka, saukta arī par “Sarkano māju”, jo būvēta no vietējiem, sarkanajiem ķieģeļiem. Uzraksts uz jumta spāres – “1896” liecina par ēkas vecumu, tā celta neorenesanses stilā.


Par papildu maksu piedāvājam:

  • Dārza kamīnu;
  • Ugunskura vietu;
  • Lielo biljarda galdu.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji