Flower

Tiltlejas ezers

Tiltlejas dzirnavu ezers ir viens no trīs ezeru kaskādēm, kas izveidoti nosprostojot Abula upi. Tiltlejas ūdenskrātuve atrodas Smiltenes pilsētas ziemeļu daļā starp Rūpniecības un Ezeru ielu. Ūdenskrātuves austrumu pusē atrodas pilsētas mazdārziņu teritorija, savukārt rietumu pusi norobežo autoceļš P25 jeb Rūpniecības iela un dienvidu daļā atrodas pārpurvojusies Abula upes teritorija. Ūdenskrātuves ziemeļu daļā atrodas bijušās ūdensdzirnavas, kas pārbūvētas 1972.g. un tajās līdz par Latvijas neatkarības atgūšanai darbojas Smiltenes pakalpojumu kombināta aušanas cehs.

Teritorijas reljefs ap Tiltlejas ūdenskrātuvi ir dažāds tomēr salīdzinot ar augšpus esošo Vidusezera un Tepera krasta reljefu, tas ir salīdzinoši lēzens. Augšpus ūdenskrātuvei jeb tās dienvidu daļā krasti ir īpaši lēzeni un pārmitri. Šajā daļā vērojama izteikta dūņu akumulēšanās ūdenskrātuves piekrastes daļā uz ko norāda izteiktais ūdenskrātuves aizaugums.

Ezera vidējais dziļums vasaras mazūdens periodā ir mainīgs no 0,5- 2,5 m atkarībā no attāluma līdz slūžām, kas pie slūžām ir 2,5 m un tā dienvidu daļā svārstās no 0,5-2,2 m.

Tiltleju ezera ūdenskrātuve pieder pie eitrofa tipa ūdenstilpēm, kam raksturīga augsta potenciālā zivju produktivitāte.

Ūdenskrātuves veģetāciju raksturo Latvijas eitrofo ezeru tipiskās augu sugas – meldri, kosas, vilkvālītes, kalmes, lēpes, glīvenes, bultenes, elodejas, ežgalvītes, pūslenes, ūdenszāles, ūdensgundegas.

Vēsturiski hidroelektrostacija uz Tiltlejas ūdenskrātuves ir viena no pirmajām uzbūvētajām HES Baltijā. Līdzīgas konstrukcijas HES tika uzbūvētas arī Abula posmos pie Vidusezera un Tepera ezera. Pirms Tepera ūdenskrātuves dambja rekonstrukcijas (2015.g) Tiltleju ūdenskrātuve pavasaros bieži pārplūda un ūdens skalojās pāri Ezera un Rūpniecības ielām, kuras veic arī aizsprosta dambja funkciju.

 

Šī publikācija ir radīta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta Green Palette ietvaros. Par tā saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.Kalendārssuveniri

Sociālie mediji