Flower

Tanīsa pilskalns

Tanīsa kalns ir pilskalns Raunā, kurš atrodas pie Līčupes ietekas Raunas upē, Raunas upes labajā krastā un ceļa Priekuļi – Rauna (P28) kreisajā pusē.

Tanīsa pilskalnu var dēvēt par “Raunu pirms Raunas”. Tas atgādina par senāko Raunas vēsturi vai Raunas kā apdzīvotas vietas pirmsākumiem, jo tā bija pirmā vieta, kur uz dzīvi apmetās cilvēki šajā pusē. Kalns ticis apdzīvots jau kopš 6. gadsimta pirms mūsu ēras, kad šeit uz dzīvi apmetās somugri un savam valdniekam kalnā izveidoja apmetni.

Tanīsa pilskalns bija viens no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. Vēsturnieki domā, ka šeit bijusi teiksmainā Beverīnas pils. Cita versija stāsta, ka šeit varētu būt bijusi varenā Satekles pils, kurā valdīja seno latagļu virsaitis Rūsiņš.

Vieni no apjpmīgākajiem arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnā notika 1927. gadā arheologa Franča Baloža vadībā. Pilskalna ziemeļaustrumu daļā tika uzieta koka celtne ar divām dzīvojamām telpām un krāsni priekštelpā. Celtne ir attiecināma uz 11. – 13. gadsimtu.

Kalna augstums ir 60 metri virs jūras līmeņa un 25 metri virs Dzirnezera dīķa līmeņa. Kalna 100 metrus garā un 30 m platā virsma ir nolīdzināta, kalna malas ir pastāvinātas. Virsmas ziemeļaustrumu galā ir 3 metrus augsts valnis, bet dienvidrietumu nogāzē – pusmetru augsts valnis. Kalna dienvidaustrumu malā izveidota apmēram 25 m plata terase. Pret upi vērstajā nogāzē ir neliela ala.

Šobrīd Tanīsa pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji