Flower

Strūves ģeodēziskā loka punkts “Palzmar”

Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kā unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko mērījumu sistēma un izcila zinātnes vēstures attīstības liecība. Viens no šī loka punktiem – Palzmar – atrodas Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.  2023. gada 1. jūnijā, svinējām tā atklāšanu pēc atjaunošanas projekta ietvaros.

Strūves ģeodēziskais loks ir ar triangulācijas metodi uzmērīta ģeodēzisko punktu sistēma jeb trijstūru ķēde zemeslodes izmēru un formas noteikšanai. Tas uzmērīts laika periodā no 1816. līdz 1855. gadam. Ģeodēziskais loks stiepjas no Hammerfestas Ziemeļnorvēģijā caur Tērbatu (tagadējā Tartu) līdz Izmailas pilsētai netālu no Donavas grīvas pie Melnās jūras. Loka garums ir 2822 km. To veido 258 galvenie triangulācijas trijstūri. Ierīkoti 265 galvenie punkti un 60 palīgpunkti. 13 punkti tika izmantoti, kā savietotie ģeodēziski – astronomiskie punkti. Attālums starp tiem ir 30 – 40 km.

Punkts Palzmar (Palsmane) uzmērīts no 1824. gada 3. līdz 4. jūlijam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. No tā tika veikti novērojumi uz 3 punktiem Latvijas teritorijā – Oppekaln (Opekalns), Kortenhof (Kārtene), Ramkau (Ranka)- un uz Mariomaggi Igaunijā.

Projekta ietvaros veikti darbi: stāvlaukuma un gājēju celiņa izveidošana, atpūtas soliņa, divu informatīvo stendu ar aprakstu latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā un divu līmeņu koka margu gar gājēju celiņa malu uzstādīšana. Celiņa galā izveidots piecstūrveida  laukums ar betonētām malām, kura vienā no stūriem Strūves punkta koordinātu krustpunktā uzstādīts granīta akmens. Piecstūra laukuma malas norāda virzienus uz blakus esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem. Strūves loka vizualizācijai izgatavots vides elements – globusa metāla karkass ar tajā attēlotu Strūves ģeodēzisko loku, un info plāksne ar paskaidrojumiem. Tūristu informēšanai uzstādītas piecas norādes zīmes. 

Strūves ģeodēziskais loka punkts atjaunots ar Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu projekta Nr.22-09-AL12.2201-000003 “Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana” ietvaros. Projekta mērķis – atjaunot punkta Palzmar atrašanās vietas zīmi, popularizēt informāciju par Strūves ģeodēzisko loku un radīt jaunu tūrisma objektu. 

 

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji