Flower

Silvas dendroloģiskais parks

Foto: Evija Ziemiņa

Silvas dendroloģiskais parks atrodas Launkalnes pagastā pie Silvas. Šī ir Valsts nozīmes, īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dendroloģiskais parks ar aptuveni 200 koku un krūmu sugām. Vairākām sugām tā ir tālākā augšanas vieta uz ziemeļiem. Stādījumi veidoti grupās, pa dzimtām kā kolekcijas un kā atpūtas vieta.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji