Flower

Raunas Sv. Erceņģeļa Mihaēla Romas Katoļu draudze

Dekāns A. Piebalgs 1939. gadā nopirka no Valsts Bankas divu stāvu māju Raunā baznīcas iekārtošanai.

Kopš 1963. gada Raunā dzīvo prāvests J. Jaškomičs, kurš kapelu pārveidoja par glītu dievnamu ar pīlāriem, ģipša ornamentiem, altāri, skaistu bitskrēslu un soliem. Diemžēl, šis vēsturiskais mantojums nav saglabājies.

Iepriekš piesakoties, nelielā ekskursijā jūs vedīs Romāns Sarkanis.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji