Flower

Raunas dzirnavas

Dzirnavas minētas jau 17. gadsimta dokumentos. Tagad redzamais upes aizsprosts ar trīs sliekšņiem ierīkots 1887. gadā. Raunas dzirnavās 1900. gadā, kā papildus dzinējspēks darbu veikšanai, tika ierīkots tvaika motors. 1921. gadā dzirnavas īpašumā ieguva vietējā lauksaimniecības biedrība, un tās kļuva par pagasta lielāko rūpniecības uzņēmumu. Dzirnavās ierīkoja arī divas ar ūdens turbīnām darbināmas elektrības stacijas, kas nodrošināja mājsaimniecības ar elektrību. Tagad dzirnavas pieder privātam uzņēmējam, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu.

Raunas dzirnavas ir iekļautas aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji