Flower

Ķikuļu Jēkaba piemiņas akmens

Ķikuļu Jēkaba piemiņas akmens

Drosmīgā un talantīgā latviešu zemnieka – pirmā latviešu dzejnieka – Ķikuļu Jēkaba piemiņas akmens. Jēkabs bijis ne vien dzejnieks, bet arī audējs, aktīvs hernhūtietis, kuram pietika drosmes piedalīties zemnieku nemieros un savu sāpi izteikt vēstulēs.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji