Flower

Kalamecu-Markuzu gravas

Kalamecu un Markuzu gravas ir valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti. Tās ir kanjonveida gravas ar vairākiem nelieliem ūdenskritumiem un dolomīta atsegumiem, kur var gūt īstena piedzīvojumu meklētāja sajūtas. Savdabīgās gravas visiespaidīgāk izskatās pavasara palu periodā vai pēc lielām lietavām.

 

Kalamecu grava ir 240m gara, ap 10m plata , līdz 12m dziļa. Gravai cauri tek Kalamecu upīte, kuras gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi. 

Markuzu grava ir 250m gara, 14-25m plata, līdz 13m dziļa.

 

Gravu nogāzēs vietām izveidojušās dolomīta pārkares ar grūstošiem dolomīta gabaliem. Aplūkojot gravas, ievēro piesardzību!

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji