Flower

Gaujienas dabas taka

Izzinošā pastaigā gar Gauju var iepazīt Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus dabas vērtības un daudzveidīgo biotopu iemītniekus.  Takas kopējais garums –6 km, bet ērti var izvēlēties arī īsāku posmu. Līkumainais Gaujas tecējums veido skaistus dabasskatus un ir mājvieta vairāk nekā 100 retām dzīvnieku, putnu, augu, sēņu un ķērpju sugām.

 

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji