Flower

Drustu luterāņu baznīca

Pirmā koka baznīca Drustos tika uzcelta 1616. gadā Krogus ezera krastā, taču tā tika nodedzināta Ziemeļu kara laikā. 1750. gadā tika uzcelta jauna koka baznīca.

1816. gadā draudze sāka vākt līdzekļus jaunas – mūra baznīcas būvei, taču būvdarbi sākas tikai 1835. gadā. Baznīcas jaunbūvē namdara un galdnieka darbus, domājams, pēc Drustu muižas īpašnieka Heinriha Hāgemeistera zīmējuma veica būvmeistars Mārcis Sārums. 1838. gada 25. septembrī baznīcu iesvētīja ģenerālsuperintendents R. fon Kloks.

Baznīca celta ampīra stilā pēc Pievolgas vācu koloniju parauga. Tā ir akmens mūra garenbūve ar poligonālu sakristeju un celtnes būvapjomā iekļautu astoņstūra torni ar kupola noslēgumu. Baznīcas ieeju akcentē sešu toskānisko kolonnu portiks ar trīsstūra frontonu. Baznīcā atrodas Oto Donnera fon Rihtera altārglezna „Kristus debesbraukšana”. 1901. gadā baznīcā uzstādītas ērģeļmeistara Emīla Martina būvētas 10 reģistru ērģeles.

Drustu viesiem ir iespēja doties ekskursijā Ievas Lejmanieces vadībā, kā arī, iepriekš piesakoties, baudīt Maijas Daugules ērģeļspēles demonstrāciju.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji