Flower

Blomes dzirnavezers

Blomes dzirnavezers atrodas Smiltenes novada Blomes pagasta administratīvajā teritorijā un ir izveidots nosprostojot Nigras upi, kas ir Abula kreisā krasta pieteka.

Ezers atrodas pagasta centrā netālu no kultūras nama un daudzdzīvokļu mājām. Uz Dzirnavezera aizsprosta ir izbūvēta asfaltēta Dzirnavu iela. Dzirnavezera krasti ir apdzīvoti, tajos galvenokārt atrodas viensētas, ZR krastā atrodas Krasta iela ar privātmāju apbūvi un vairākām viensētām.

Dzirnavezera DA daļa ir labiekārtota ar sporta laukumu un atpūtas infrastruktūru. Ezera vidusdaļā ir izveidotas vairākas salas. Sala un krasts pie Ezerkalniem ir savienots ar gājēju tiltiņu. Teritorijas reljefs ap Blomes dzirnavezeru nav izteikti stāvs. Ūdenskrātuves krastos ir izveidotas vairākas makšķerēšanas vietas, laipas. Netālu no aizsprosta DA daļā atrodas dzirnavezerā ietekoša caurteka.

Ūdenskrātuves grunts pārsvarā ir smilšaina, dūņaina. Uzpludinājuma ūdens caurredzamība ir 1,0 m. Tam raksturīga galvenokārt dūņaina gultne. Tā vidējais dziļums vasaras mazūdens periodā ir mainīgs no 1,0-2,5 m atkarībā no attāluma līdz slūžām.

Blomes dzirnavezera ūdens kvalitāte atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem, tāpēc dzirnavezera zivju krājumu pamatmasu veido plauži, pliči, raudas, asari, ruduļi, līņi. Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros” ietvaros,  zivju resursi ezerā, atbilstoši ezera apsaimniekošanas plānam, vairākkārt ir tikuši papildināti.

 

Šī publikācija ir radīta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta Green Palette ietvaros. Par tā saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji