2024. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadpētniecības konference “Smiltene vēsturisku notikumu krustcelēs”

 

20. februārī izskanēja konference “Smiltene vēsturisku notikumu krustcelēs”, kuru organizēja Smiltenes novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Smiltenes vidusskolu. Konferences mērķis bija iepazīstināt plašāku auditoriju ar muzeja pētījumiem Smiltenes un Smiltenes novada vēsturē. Konferences ievadā Smiltenes Novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Miķe iepazīstināja klātesošos ar veiktajiem pētījumiem par Smilteni un tās apkārtni muzeja darbības 7 gadu nogrieznī – tie rezultējušies gan drukātos izdevumos, gan ekspozīcijās, gan video materiālos. Tomēr šogad februārī notikusī konference bija pirmais šāda veida sarīkojums, un tā laiks nebija izvēlēts nejauši – tieši februārī pirms 106 gadiem notika pirmās lielinieku organizētās represijas pret Latvijas teritorijas iedzīvotājiem. Par šiem traģiskajiem notikumiem pagājušā gada februārī tapa muzeja izstāde – ekspozīcija “Liktenīgais februāra ceļš”, kam pamatu veidoja Smiltenes Novadpētniecības muzeja veiktie pētījumi, bet šogad šo tematu nu jau konferences ietvaros turpināja Mg. hist. Lauras Kļaviņas apjomīgā pētījuma “Par lielinieku organizēto Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu 1918. gadā Ziemeļvidzemē un Smiltenē” prezentācija. Plašāk par Lauras Kļaviņas pētījumu var izlasīt žurnālā “”IR. Domuzīme” 2023. gada 4. numurā.

Konferencē ar priekšlasījumu piedalījās Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā, vēstures zinātņu doktors Juris Ciganovs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētniece, vēstures zinātņu maģistre Laura Kļaviņa, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes students, pētnieks Namejs Kalniņš,  pētnieks, vēstures zinātņu doktors Muntis Auns un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, filoloģijas zinātņu maģistre Ginta Pērle-Sīle. Priekšlasījumu temati aptvēra Smilteni un Smiltenes apkārtni dažādos laika posmos – Cērtene un tās pilskalns, 18. gadsimta pārmaiņu un apgaismības idejas Palsmanē pēc pārciestā kara posta un nabadzības, 17. – 19. gs. zemnieku un viņu saimniecību interesantā etimoloģija Blomē, Palsmanē un Mēros, 1918. gada liktenīgie notikumi Vidzemē un Smiltenē.

Konference guva lielu atsaucību un bija plaši apmeklēta, un Smiltenes Novadpētniecības muzejs pateicas visiem interesentiem, kas apmeklēja konferenci klātienē, kā arī Smiltenes vidusskolai par atsaucību un Smiltenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļai par atbalstu tehniskajos jautājumos. Tā kā interese bija ļoti liela, muzejs organizēja konferences priekšlasījumu ierakstus, tie būs pieejami Smiltenes novada pašvaldības YouTube kontā.

Fotogrāfiju autori – Baiba Vahere, Jānis Ūdris, Vita Blate

 

 

Informāciju sagatavoja Smiltenes novadpētniecības muzeja

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Vita Blate

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji