Flower

Aumeisteru muižas komplekss

Pils atrodas 148 km no Rīgas, mājīgajā un ar neaprakstāmajām ainavām bagātajā Vidzemē, Grundzāles pagastā, brauciens līdz kuram varētu kļūt par vēl vienu neaizmirstamu piedzīvojumu. Kultūras un atpūtas centrs – viesu nams “ Aumeisteri “ atrodas 1533. gadā celtā muižas kompleksā, kas piederēja baronam Henriham Adolfam fon Vulfam, kura zemes pletās no Ziemeļvidzemes līdz pat Tartu – Igaunijā. Ik uz soļa šeit jūtams seno laiku maģiskais valdzinājums. Te harmoniski savijas vēsture, senā kultūra un mūsdienīga atpūta.

Aumeisteru muižas vēsturiskais centrs izvietots ainaviski izcilā vietā – uz augstā, vairākus kilometrus garā Gulbenes – Aumeisteru vaļņa.

Aumeisteru muiža ir Latvijas Republikas valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis. 3 ēkas aptver 7,4 ha liels, valsts aizsargājamais dabas parks ar daudzām retajām augu sugām, „Zaļais dīķis”.

Aumeisteru muižas parks toreiz un šodien papildina muižas ēku apkārtni gan vizuāli, gan estētiski. Parkā tiek saglabāts vēsturiskais plānojums no 1880. gada beigām, kad 19. gs. Beigās veidoja terases un jauno parku. Dažādie terasējuma līmeņi pavēra plāšu skata perspektīvi. Jauno pastaigu celiņu tīklu paredzēts veidot pēc 19. gs. ainavu dārzu jeb parku principiem.

Parka vecākā daļa platībā starp pili un lielo jeb zaļo dīķi pastāv kopš 1720. gadiem. Veco aumeisteriešu saglabātie nostāsti liecina par to, ka „gulbji peldējuši pie pašas pils”. Pēc klasicisma tradīcijām – visdažādāko koku un krūmu krāsu, formu spēles, niansēs, starp tiem vijās līkumainie pastaigu celiņi.

Greznākajā kompleksa ēkā – Pārvaldnieka ēkā, saukta arī par “Sarkano māju”, jo būvēta no vietējiem sarkanajiem ķieģeļiem, un uzraksts uz jumta spāres “1896″ liecina par ēkas vecumu, kura celta neorenesanses stilā.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji