Flower

Apes Sv.Mateja Evanģēliski Luteriskā Baznīca

 

Apes draudze dibināta 1994. gadā. Sākumā Dievkalpojumi notika Apes Tautas namā, pēc tam Igauņu biedrības namā tika iekārtota Lūgšanu telpa. Aizlūgumos tika lūgts, lai būtu sava baznīca.

Lūgšanas tika uzklausītas, un 2009. gadā Pasta ielā 11 tika ielikti Baznīcas pamati un 2014. gada 21. septembrī baznīca tika iesvētīta.

Baznīcai blakus ir ierīkots skaists Baznīcas dārzs, kurš priecē ar košiem augiem un ziediem.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji