Flower

Kalnamuižas dižpriede un dabas parks

Kalnamuižas teritorijā, netālu no ēdnīcas “Kalnamuiža” (bijusī muižas staļļa ēka) un viesnīcas “Kalna Ligzda” aug veimuta priede. Tā ir ievērojama ar savu sazarojumu, kas sākas jau pavisam netālu no zemes un garajām skujām, kas priedes izskatu padara īpaši neparastu. 

Kalnamuižas priede ir daļa no muižas parka, kura pirmsākumi meklējami jau 1910. gadā.  Lai saglabātu teritorijas dendroloģiskās vērtības, 2001. gadā Smiltenes muižas parkam piešķīra vietējas nozīmes dabas parka statusu. Vairāk informācijas par dabas parku un tajā augošajiem kokiem un krūmiem, iespējams lasīt Smiltenes Tehnikuma rakstā.

Kalnamuižas priede

Image 4 of 4

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji