Flower

Meteorīta krāteris

“Meteorīta krāteris” cilvēkos izraisa lielu interesi, jo šis objekts ir kā neatminēta mīkla. Meteorīta sprādziena rezultāts vai dabas veidojums?

Īpatnējs dabas veidojums, apaļa bedre ar nelielu valni ziemeļaustrumu daļā. Tas varētu būt veidojies tāpat kā visi citi Smiltenes smilšu pauguri un gravas ledus laikmetā, ūdenim skalojoties caur ledāja spraugām vai arī tam ir kosmiska izcelsme – meteorīta sprādziena rezultāts. Krāterveida bedres dziļums ir 11m un diametrs 85m, kas veido nogāžu slīpuma attiecību 1:7 – 1:8, kas ir raksturīgs lielums sprādziena tipa meteorītu krāteriem. Pēc ģeoloģiskiem pārbaudes urbumiem krātera centrālajā daļā ieži ir stipri sajaukti, bet pētījumu rezultātā noskaidrots, ka šī krāterveida bedre varējusi izveidoties, izkūstot kvartāra ledājiem, tāpēc kosmiskas izcelsmes hipotēze nav apstiprināta.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji